Bot mẫu

Khi clone sẽ đè lên kịch bản cũ nếu có

Kịch bản mẫu

Khi copy sẽ tạo thêm kịch bản mới